Na een studiereis naar Singapore, begin november 2010, nemen een
aantal deelnemers het initiatief om te komen tot een samenwerkingsverband met als doel innoverend leren in een ICT-rijke leeromgeving te realiseren.

Deelnemende partijen zijn: Stichting SPOM (Basisschool De Mariaschool), SKIPOV (Basisschool De Ark) VGPO HAAL (GBS De Horizon), MicrowebEdu, APS, CITO, Microsoft, Acer en ICT Primair. In het projectplan staat kort beschreven wat dit project inhoudt.

Met dit project willen we invulling geven aan de vernieuwingen
in het onderwijs op internationaal, landelijk en plaatselijk niveau.